Jang Su menetelmä

Jangsu-menetelmän kehittäjä In-Seon Hwang

  • harrastanut itsepuolustuslajeja yli 40 vuotta, perheellä vahva itsepuolustuslajien tausta
  • 7. dan musta vyö; Hoi Jeon Moo Sol (HJMS)
  • 6.dan musta vyö; Han Moo Do (HMD)
  • 5.dan musta vyö; Taekwondo
  • kolminkertainen maailmanmestari (HJMS), useita kansainvälisiä ja Suomen mestaruuksia
  • itsepuolustuslajien HMD ja HJMS pääopettaja Suomessa
  • Jang Su -terveysliikunnan kehittäjä ja pääopettaja
  • diplomi-insinööri (Aalto yliopisto)
  • fysioterapeutti (AMK).

Jang Su terveysliikunnan on kehittänyt itsepuolustustaidon mestari In-Seon Hwang, joka on harrastanut itsepuolustuslajeja yli 40 vuotta. In-Seon muutti Suomeen Etelä-Koreasta 11 vuotiaana perheensä kanssa. Myös koko perheellä on vahva itsepuolustuslajien tausta.

Urallaan In-Seon on saavuttanut 7. dan mustan vyön Hoi Jeon Moo Soolissa, 6.dan Hanmoodossa ja 5.dan Taekwondossa. In-Seon on kolminkertainen maailmanmestari (HJMS) ja hänellä on useita kansainvälisiä ja Suomen mestaruuksia. Tällä hetkellä In-Seon Hwang toimii mm. itsepuolustuslajien HMD ja HJMS pääopettajana Suomessa ja ulkomailla sekä kehittämänsä Jang Su -terveysliikunnan ohjaajakouluttajana.

Koulutukseltaan In-Seon Hwang on diplomi-insinööri (Aalto-yliopisto) ja fysioterapeutti (AMK).

Jang Su -harjoituksen periaatteita

Harjoitustunnin sisältö on monipuolinen aina rauhoittumisesta ja fyysisesti tehokkaisiin voimaharjoituksiin. Jokaisen tunnin sisällön koulutetut ohjaajat rakentavat itsenäisesti Jang Su periaatteita käyttäen. Tunti jakautuu yleensä kolmeen osaan.

Harjoituksen alussa (Cho Dan) on rauhoittumis- ja keskittymisharjoituksia, joiden tarkoitus on parantaa kehontuntemusta ja helpottaa kehon tilanteen selvittämistä harjoittelijalle. Tämän jälkeen siirrytään tekemään aineenvaihduntaa edistäviä ja lihaksia rentouttavia harjoituksia.

Toisessa osassa (Jung Dan) siirrytään harjoittelemaan erilaisiin testiliikkeisiin, jotka kertovan harjoittelijan kehon tilanteesta. Mikäli testiliikkeissä huomataan ongelmakohta, se pyritään hoitamaan liikeharjoituksilla. Testiliikkeissä hyödynnetään liikeketjua ja ääriasennon hallintaa.

Kolmannessa osassa (Hu Dan) harjoitukset jatkuvat joko lattialla tai pystyasennossa. Harjoituksen tarkoitus on lisätä fyysistä voimaa ja voiman tunnetta. Harjoitukset ovat kehon heikkoja kohtia vahvistavia. Liikkeiden kohdistuvat vaikutusalueet voivat olla joko paikallisia tai koko vartaloon vaikuttavia.

Kaikki liikkeet tehdään rauhallisesti ja keskittyen. Kehoa käytetään aktiivisesti ja tehokkaasti. Harjoitukset kestävät pääsääntöisesti 60 minuuttia.

Menetelmän kehitys

In-Seon Hwang huomasi kilpailu-uransa aikana tärkeäksi harjoittelumuodoksi voimaharjoittelun, joka toi kimmoisuutta ja venyvyyttä lihaksille. Sen sijaan nopeusharjoitus ja lihaksien jatkuva venyttäminen heikensi lihasvoimaa ja lisäsi nivelten löysyyttä.

Fysioterapeutiksi opiskeltuaan In-Seon Hwang ymmärsin paremmin itsepuolustuslajien harjoitusmenetelmien hyödyt. Hän yhdisti länsimaalaisen lääketieteen ja eri itsepuolustuslajien harjoitusmenetelmät tavoitteenaan ihmisten terveyden edistäminen.

Itsepuolustuslajeissa on erilaisia eläinten liikkeitä matkivia, matalia asentoharjoituksia (Jae Se), joita käytetään perustekniikkaharjoitusten yhteydessä. Näitä asentoja ei kuitenkaan käytetä käytännön itsepuolustuksessa tai ottelussa, vaan niitä harjoitellaan liike- ja kehonhallinnan takia. Myös liikesarjaharjoitukset edistävät lihashermotusta ja liikestrategiaa. Liikesarja kuviteltua vastustajaa vastaan parantaa oman kehon hahmottamista ja sen käyttöä.

Itsepuolustuslajien harjoittelu on terveysliikuntaa

Perinteisten itsepuolustuslajien tarkoitus on ollut kehittää sekä fyysistä että henkistä puolta. Harjoitusten tarkoitus on ollut hoitaa lihaksistoa ja parantaa kehon toimivuutta sekä nostaa yleiskuntoa ja kestävyyttä. Henkisistä ominaisuuksista itsepuolustuslajien tarkoitus on kehittää muun muassa kärsivällisyyttä, itsekuria ja rauhallisuutta sekä ymmärrystä toisten ihmisten kunnioittamisesta. Itsepuolustuslajien harjoittelun päätavoite on edistää yleistä rauhaa itsensä kehittämällä, ja noudattaa terveellistä elämäntapoja. Perinteisesti itsepuolustuslajien piirissä on käytetty erilaisia terveyttä edistäviä keinoja kuten esimerkiksi nivelten mobilisointia, homeopatiaa ja meditaatiota.

Jang Su -logon symboliikka

Jang Su -logossa on neliapila, joka kuvaa onnea ja onnellisuutta. Kun ihminen on sekä fyysisesti että henkisesti terve ja vahva, se on onni, ja tuo onnellisuutta.

Neliapilan musta väri edustaa kaukoidän viittä elementtiä: Vesi, Puu, Tuli, Maa ja Metalli.

Neliapilan sivuilla on sekä punainen että sinen lehti, nämä edustavat Jin ja Jang -filosofiaa.

Keltainen lehti kuvaa ihmistä tai maan päällä olevaa elämää.

Ihmisen tulee pyrkiä tasapainoiseen elämään noudattaen Jin ja Jang -ajatusta. Sen toteuttamiseksi yhdistää maailmaa kuvaavat elementit.

Jangsu -filosofia

Jangsu -filosofiassa yhdistyvät sekä itämaiset että länsimaiset ajatukset voimasta ja vastavoimasta sekä erilaiset energian lait.

Jinissa ja Jangissa on viisi elementtiä, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Mitään elementtiä ei voida poistaa, koska ne ovat luonnostaan olemassa kaikkialla. Jin-puoli ja Jang-puoli ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa ja toisen puolen muutos vaikuttaa välittömästi toiselle puolelle.

Energian vuorovaikutuksen ja voiman ajatus on myös esimerkiksi mekaniikan Newtonin laeissa tai magneettitoiminnassa. Newtonin I-laki on jatkuvuuden periaate ja III -laki vastavoiman periaate. Vastakkaiset magneettinavat tarttuvat, ja saman puoliset hylkivät toisiaan.

Jangsu -filosossa nämä asiat yhdistyvät. Lajin perustajan In-Seon Hwangin mukaan:

Jos teet liikkeet nopeasti, tulet hitaaksi; jos teet liikkeet hitaasti, tulet nopeaksi.

Jos nostelet painavia, tulet heikoksi; jos nostelet kevyitä, tulet vahvaksi.

Jos harjoittelet kehon vahvoja kohtia, kipu lisääntyy; jos harjoittelet kehon heikkoja kohtia, kipu vähenee.

– In-Seon Hwang