Jang Sun koulutetut ohjaajat kokoontuivat syventämään tietojaan Lahdessa Tokia Kuntosalin tiloihin 17.1.2016. Paikalla oli 10 ohjaajaa. Tämä koulutus oli jatkoa Heinävedellä syyskuussa 2015 pidetylle koulutukselle.

Koulutuksen pääpaino oli testiliikkeiden oppimisessa ja ymmärtämisessä sekä käytännön toteutuksessa. Nämä liikkeet ovat Jangsu -tunnin terapeuttinen osuus, jossa selvitetään harrastajan kehon tilannetta ja opitaan hoitamaan kehon ongelmakohtia. Harrastaja saa testiliikkeistä tietoa muun muassa lihastoiminnan häiriöistä, nivelliikkuvuuden symmetriasta ja lihasten loppujoustosta. Testiliikkeiden tehtävänä on toimia myös kehontuntemusta parantavana harjoituksena.

Kun testiliikkeiden avulla löydetään ongelmakohta ja sitä hoidetaan aktiivisilla harjoituksilla, lihastoiminta normalisoituu. Lihakset jaksavat supistua hyvin ja sen jälkeen rentoutua. Oireet yleensä lievenevät tai häviävät kokonaan. Testiliikkeet toimivat myös hyvänä lämmittelynä ennen vaativaa liikuntasuoritusta, mikä vähentää loukkaantumisia harjoitusten aikana.

Jang Sussa käytettävät kehon testiliikkeet ovat yksinkertaisia ja helposti toteutettavia. Näiden liikkeiden avulla saatujen tietojen avulla harjoitukset ovat entistä helpompia ja määrätietoisempia. Harrastajasta tulee oman kehonsa asiantuntija, joka ryhtyy tarvittaessa ajoissa kehoa huoltaviin toimenpiteisiin ennen kuin tilanne pahenee.

Kiitos kaikille koulutukseen osallistuneille ja tavataan taas seuraavassa koulutuksessa.

In-Seon KouluttaaTestiliike